W związku ze zmianami w prawie oświatowym, od 1 września roku szkolnego 2022/23 w naszym przedszkolu zatrudniony jest pedagog specjalny.

Do jego zadań w codziennej pracy należą:

  • prowadzenie działań diagnostycznych w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu w placówce;
  • rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci;
  • wczesna interwencja w przypadku rozpoznania u dziecka potrzeby dodatkowego wsparcia;
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem – prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych w specjalnie przygotowanej w tym celu sali terapeutycznej;
  • współpraca z rodzicami dzieci
  • konsultacje i wsparcie w przypadku pojawienia się problemów dydaktycznych lub wychowawczych u dziecka,
  • wskazanie kierunków postępowania w danym przypadku (skierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazanie zajęć specjalistycznych poza placówką, rekomendacja rodzajów terapii specjalistycznych itp.);
  • współpraca z innymi nauczycielami w zakresie funkcjonowania dzieci w poszczególnych grupach.

Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszym pedagogiem specjalnym, p. Marcelem Gomanem: margom4939@edu.wroclaw.pl

Zajęcia logopedyczne wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej. Nie mniej ważna jest także korekta powstałych już wad czy zaburzeń. Okres przedszkolny to czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Nie wolno czekać w nadziei, że dziecko wyrośnie, że jeszcze dojrzeje i zaczynać terapię dopiero w szkole. Wprawdzie na terapię nigdy nie jest za późno, ale będzie to zadanie z różnych powodów o wiele trudniejsze.

Zachęcamy rodziców do kontaktu z naszym nauczycielem-logopedą, Panią Beatą Sasak: Beata.Sasak@wroclawskaedukacja.pl

Kampania edukacyjna „#Rozmawiaj#Reaguj”.

 

Szanowni Państwo

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące kampanii społecznej pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowanej przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Kampania jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.

Przekazujemy Państwu plakaty w formie elektronicznej:

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.

Kampania edukacyjna „Zapobieganie krótkowzroczności u dzieci”.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z prof. zw. dr hab. n. med. Andrzejem Grzybowskim – specjalistą w zakresie okulistyki dziecięcej,  przygotowanego w ramach realizowanej kampanii edukacyjnej „Zapobieganie krótkowzroczności u dzieci”.

ARTYKUŁ 2 Jak dbać o wzrok dziecka by zapobiec krótkowzroczności

Na wzrok dziecka czujne oko mamy