Przedszkole nr 4
Słowicza 7-9,
53-320 Wrocław

Tel. 71 798 67 88
zgłaszanie nieobecności i spóźnień dzieci w godzinach 8.00 - 8.30:
budynek A - (71) 798 67 88 wew. 200
budynek B - (71) 798 67 88 wew. 100 lub 113.
Skargi i wnioski dyrektor przedszkola przyjmuje
w czwartki, w godzinach 12.00 - 13.00.
http://przedszkole4.edu.wroclaw.pl
Inspektor Ochrony Danych Przedszkola nr 4
p. Tomasz GRZYBOWSKI, tel. +48 501 083 482
adres e-mail: inspektor@coreconsulting.pl