Na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502), oraz na podstawie Upoważnienia Nr 299/I/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 września 2021 r., ustala się przerwę w funkcjonowaniu Przedszkola nr 4 w terminie od 2023-07-01 do 2023-07-31.