Zgodnie z art. 1 pkt 34 Ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 r., poz. 1730) przedstawiamy Państwu GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI W PRZEDSZKOLU NR 4.

W tych godzinach nauczyciele są dostępni w przedszkolu i prowadzą konsultacje dla rodziców oraz wychowanków.

Zachęcamy Państwa do umówienia się.